​​נזקים מסערה                                           

 

הסערות האחרונות גרמו לנזקים רבים לבתים, דירות, רכבים וכד'.

רבים מאתנו רכשו ביטוחים בדיוק למקרים האלו.

אלא שביום הדין כאשר הנכם מגיעים לקבל את הפיצוי המגיע לכם מודיעים לכם בחברת הביטוח שהפוליסה אינה חלה במקרה זה ומעייפים אתכם בעוד ועוד חריגים לפוליסה שמעולם לא ידעתם על קיומם.

אז מגיע לכם פיצוי ? וממי?

ככל וברשותכם פוליסה המבטחת את הדירה הרי שעל פי הוראות המפקח על הביטוח חובה על פוליסת ביטוח לדירה לכלול נזקי סערה, לפיכך גם אם ברשותכם פוליסת ביטוח שאינה מכסה נזקי סערה, הרי שיש לפנות לחברת הביטוח ולהגיש תביעה לפיצוי הנזקים וסביר להניח שבסופו של יום חברת הביטוח תשלם את הפיצוי הנתבע.

יש לשים לב שבפוליסות המבטחות בתי עסק הוראת המפקח על הביטוח בדבר נזקי סערה אינה חלה ויש לדאוג לכך במועד רכישת הפוליסה.

חשוב מאוד לשים לב שעליכם לדאוג לתחזוקה סבירה של הדירה המבוטחת ואל לכם להתרשל ולהשאיר מקור מפגע שעלול ליצור נזקים נוספים אחרים.

יש לשים לב כי ככל ומדובר בשיטפון ולא בסערה הרי שאז מדובר בפרשנות של פוליסת הביטוח, כאשר ברור שחברת הביטוח תיטען כי מדובר בשיטפון ולא בסערה ולכן תנסה להתנער מההוראה בדבר כיסוי ביטוחי.

ככל ואין ברשותם פוליסת ביטוח, הרי שלכאורה אין לכם מי שיפצה אתכם על הנזקים, במקרים כאלו עליכם לבחון האם הנזקים מגרמו בעקבות התרשלותו של צד שלישי.

כך לדוגמא ייתכן שהנזק שנגרם לכם נגרם כתוצאה מאיטום לקוי של גג הבניין השייך המהווה רכוש משותף והינו באחריות כלל בעלי הדירות, כמו כן ייתכן שהנזק שנגרם לכם נגרם מתחזוקה לקויה או מאי תחזוקה של מערכות הרשות המקומית לרבות מערכות הניקוז העירוניות.

ככל ויוכח שהנזק שנגרם אכן נגרם כתוצאה מהתרשלות ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו הרי שהתוצאה תהיה שמישהו אכן יפצה אתכם על הנזקים שנגרמו לכם.

כאשר מדובר ברכב, נניח והרכב ניזוק מעץ שנפל או משלט חוצות או כל מקור נזק אחר הרי שההוראות הן דומות וגם בביטוח רכב(מקיף) אמורה להיות הוראה הכוללת נזקי סערה.

במקרה של נזקים שנגרמו לרכב בעקבות צד שלישי כלשהו הרי שיש לוודא מיהו הצד השלישי ומהו מקור הנזק, עדיף תמיד לתעד הנזק והמקור לנזק באמצעות צילום ואפילו בווידאו.

ככל ויוכח שהנזק שנגרם לכם הינו תוצאה של התרשלות ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו תהיו זכאים לפיצוי ממנו בגין הנזקים שנגרמו לכם.

הכי חשוב שתתעדו את המקרה בכל דרך אפשרית ותשמרו את כל המסמכים בגין הוצאותיכם. 

אז לפני שאתם עומדים לשלם סכומי כסף רבים בגין תיקון הנזקים שנגרמו לכם, עדיף שתדברו עם עו"ד בתחום שייתן לכן הוראות מדויקות כיצד להתנהל במקרה.

משרד עורכי דין עזורי - רובין

         נחל שורק 24 מודיעין | אבן גבירול 129 תל אביב

טל: 054-8108888

פקס:08-6389494