יוסי רובין עו_ד
מיטל עזורי רובין עו_ד.jpg

 

הליך תא"מ 54887-10-19

 

בהליך שהתנהל בבית משפט השלום באמצעות משרד עורכי הדין עזורי רובין על ידי עו"ד מיטל עזורי - רובין, דחה בית המשפט השלום את טענת התרמית שטענה חברת הביטוח.

rubinadv@

 

להלן תמצית פסק הדין.

 

לפניי תביעה כספית מיום 30.10.19 ע"ס 18,545 ₪ בסדר דין מהיר, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו 2 בתאונת דרכים מיום 21.9.18.

נערך ביום 3.6.20 בפניי דיון (יחיד בתיק)שבו נשמעו ראיות הצדדים, ובכללן עדויות של ארבעה 5 עדים מטעם הצדדים. הדיון היה ארוך. בתום הדיון אפשרתי לנתבעת 2 להודיע אם היא מעוניינת 6 בהגשת תמליל החקירה הפרטית שנערכה מטעמה, ולאחר מכן היא הודיעה שמעוניינת, והתמליל 7 הוגש ואף הועבר לתגובות שאר בעלי הדין. 

על יסוד בקשת והסכמת הצדדים לפסיקה בתיק זה בדרך של פשרה לפי סעיף 79 א.)א( לחוק בתי 10 המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד – 1984 , ללא נימוקים וללא גבולות, ולאחר שעיינתי בכל מסמכי 11 וטענות הצדדים ונתתי דעתי לממצאי חקירות העדים בפניי, אני מחליט כך: 

הנתבעת 2 העלתה טענת מרמה, שלפיה אירוע התאונה מושא התביעה כלל לא התרחש כנטען. לאחר  שבחנתי מכלול הראיות שהוגשו, כולל תמליל ההקלטה של החוקר הפרטי, ושלא הוגשו, ולמרות  סימני שאלה מסוימים )בעיקר, לטעמי, עולה סתירה בין הנטען ע"י עדי התביעה כי נהג הרכב המזיק 1 כלל לא היה במקום כדי להחליף פרטים, לבין הנטען באוזני החוקר הפרטי מטעם הנתבעת 2 כי הנהג המזיק המתין לנהג רכב התובעת במקום ופגש בו בזירת התאונה ושם מסר לו פרטי הנתבעים( סבורני כי יש לקבוע שאירוע התאונה הוכח, בנסיבות. 
סבורני כי ראוי היה שהחוקר הפרטי מטעם הנתבעת 2 יתעד את מלוא השיחות שקיים בניסיון  לחקור את כל המעורבים, ואין זה סביר ורציני שחוקר פרטי קובע בדו"ח חקירה כי צד ג' )נהג רכב התובעת( אינו משתף פעולה, מבלי לפרט בדו"ח את ניסיונות יצירת המגע עמו ומבלי לתעד ניסיונות אלה. החוקר מייחס במקרה זה קנוניה למעשה לשני המעורבים, ומדובר בחשד כבד מאוד, שראוי שייגובה בחקירה רצינית מאוד. 

הנתבעות )יחד ולחוד ועפ"י הכיסוי הביטוחי בפוליסה הרלוונטית שהוציאה הנתבעת 2 ( ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים: 

סך של 18,545 ₪, בגין הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה מיום 30.10.19 ועד יום 30 התשלום המלא בפועל. 
סך של 379 ₪ בגין מחצית ראשונה של אגרת בית משפט ששולמה. 
סך של 900 ₪, בגין שכר שני העדים בו חויבה התובעת. 
לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן
התובעת
חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד לירון אוליאל
נגד
הנתבעות
1 . עז - קור מיזוג אויר וקרור בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל רובין
2 . חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד זבולון שמאלוב )משרד משה רבי(
בית משפט השלום בבת ים
תא"מ 54887-10-19  חברה לביטוח בע"מ נ' עז - קור מיזוג אויר וקרור בע"מ
ואח'
תיק חיצוני:
2 מתוך 2
 סך של 3,255 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. 1
2
בנסיבות ומאחר שהנתבעת 1 ביקשה זו, תישא הנתבעת 2 גם בהוצאות הנתבעת 1 בסך 450 ₪ 3 )כשיעור שכר העדות שבו חויבה( וכן בשכ"ט עו"ד בסך 3,255 .
5
משניתן פס"ד לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט, אני מורה על ביטול החיוב במחצית השנייה של 6 האגרה. 7
8
9
ניתנה היום, ט"ז סיוון תש"פ, 08 יוני 2020 , בהעדר הצדדים

משרד עורכי דין עזורי - רובין

         נחל שורק 24 מודיעין | אבן גבירול 129 תל אביב

טל: 054-8108888

פקס:08-6389494