יוסי רובין עו_ד
תביעות רכב

נגיף קורונה - 2020

ניהול סיכונים וייצוג משפטי

הלוואה בערבות המדינה - יש דבר כזה? 

הלוואה בערבות מדינה – יש דבר כזה?

 

בתקופה זו מפרסם משרד האוצר הטבה לעסקים לקבלת הלוואה בערבות מדינה לשיקום העסקים לאחר או בעקבות נזקי נקיף הקורונה או במטרה לגייס כספים להפעלת ושיווק העסק בהמשך.

לא רבים יודעים שהלוואה בערבות המדינה היא הלוואה לכל דבר ועניין, הכרוכה בתשלום ריבית, עמלת הקמה, ואף חתימת ערבות של הלווה או של בעלי השליטה ככל ומדובר בגוף תאגידי(חברה).

המטרה היא שגם עסקים שידם אינה משגת הלוואה בימים רגילים יוכלו לקבל הלוואה וזאת ככל והם עומדים בתנאי הקרן.

חתימת המדינה על הערבות הינה למקרה שבו חלילה העסק לא יעמוד בתשלומים ההלוואה.

לא לטעות, המדינה אינה מתנדבת להחזיר את ההלוואה באופן מיידי, ראשית פונים לערבים, אלו שחתמו ערבות אישית, ורק לאחר מכן בסוף בסוף הבנק מבקש מהמדינה את ההפרש וההשלמה לגובה הערבות (כ 70% מערך ההלוואה).

מה קורה עם הייתרה? אל תדאגו, בתחילת הדרך הבנק יבקש מכם בטחונות ובהמשך הוכחה על השקעה ממקור המימון שלכם.

בשוק קיימים המון חברות ועסקים המציעים לטפל לכם בכל הבקשה מתחילתה עד סופה, כמובן בעלות נוספת, זו בהחלט אפשרות, אך דעו לכם שיש לכם אפשרות לעשות הכל בעצמכם, הנושא לא כזה מורכב ודורש איסוף של מעט מסמכים אודות העסק ומילוי מסמכים והגשה.

ניתן להגיש את הבקשה באתר  https://www.sba.org.il/hb/pages/lead.aspx

http://keren.gse.co.il/ באתר הזה תוכלו לקבל קצת פרטים, לרבות פרטים לגבי חברות שלא ניתן להגיש דרכן בקשה.

התנאים לקבלת ההלוואה אינם שונים באופן מהותי מקבלת הלוואה רגילה מהבנק ומתנאי סף כגון :

  • העסק הינו עסק קטן או בינוני המאוגד בישראל. (מחזור עד 100 מיליון ש"ח).

  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

  • במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך מאזן מאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת לגשת בבקשה לקרן – לחילופין.

  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.

  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

  • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

  • העסק אינו יזם בתחום הנדל"ן.

 

כבר בשלב הראשון תאלצו להמציא מסמכים כגון: דפי בנק, דו"חות מע"מ מס הכנסה ומע"מ, וכן מסמכי קרן חתומים לרבות תצהירי קרן.

בהמשך תצטרכו להגיש תכנית עסקית למטרת הכספים וייעודם, לרבות תכנית לתשלום ההלוואה.

 

לאחר מתן כל המסמכים תינתן החלטה של הבנק וועדת האשראי על אישור או סירוב מתן ההלוואה, ככל וההלוואה לא אושרה על ידי הבנק ניתן לערער על ההחלטה לוועדת הערר, בה חברים נציגים מאגף החשב הכללי, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ונציג הציבור בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.

סיכום – אז יש דבר כזה הלוואה בערבות מדינה, ושלא תטעו זה בשום אופן לא אומר בחלילה אם לא תחזירו המדינה תצטרך להשיב את ההלוואה...אתם בעלי העסקים תצטרכו להשיב את ההלוואה!!

אם לא צריך הלוואה לא לקחת אם אין ברירה לבדוק את כלל העלויות אל מול עלויות הלוואה מסחרית רגילה בבנק.

 

נכתב על ידי משרד עורכי דין עזורי – רובין

www.law-rubin.co.il

משרד עורכי דין עזורי - רובין

         נחל שורק 24 מודיעין | אבן גבירול 129 תל אביב

טל: 054-8108888

פקס:08-6389494